Kirkekontoret

Blågårdens Sogns Kirkekontor 
Kapelvej 38
2200 København N
Email: blaagaardens.sogn@km.dk
Tlf. 35 35 98 22 

Åbningstid: Mandag til fredag 10.00-13.00. Tirsdag desuden 16.00-18.00

Danmark er blevet digitaliseret
Derfor skal man så vidt muligt anmelde faderskab og navngivning af barn, anmode om navneændring og bestille alle attester via hjemmesiden.

www.borger.dk

Spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til kirkekontoret.

OBS. Blågårdens Sogns kirkekontor ligger ved Hellig Kors Kirke, Kapelvej 38.

Ophavsret: